Termeni şi condiţii

Termeni generali
Termenii și condițiile de utilizare a site-ului (denumite în continuare “Termeni și Condiții”) stabilesc care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.transilvania-magica.ro (denumit în continuare “Site” și/sau “transilvania-magica.ro”) ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului (denumite în continuare “Serviciile Transilvania-magica.ro”) și are valoarea unei convenții încheiate între Asociația Infoturism, în calitatea sa de deținător și administrator al Site-ului și de furnizor al Serviciilor Transilvania-magica.ro, și orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciile Transilvania-magica.ro (denumită în continuare “Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acestea și/sau utilizarea Serviciilor Transilvania-magica.ro, precum și a oricărui component al acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

Materialele și informațiile accesibile prin intermediul Site-ului
Conținutul, design-ul, elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și/sau către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc,) aparțin Asociației Infoturism și reprezintă Conținutul Site-ului. Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indeferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale prin afișare pe ecranul unui computer personal sau a unui alt dispozitiv electronic de afișare a unei pagini web și/sau prin imprimare/descărcare, în scop personal și necomercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate în acest scop, cu condiția păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate și condițiile de utilizare ale documentelor sau informațiilor respective. Orice utilizare a Conținutului Site-ului de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Asociației Infoturism și în condițiile stabilite în mod exclusiv de către Asociația Infoturism. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată, făcută pe un site de internet sau în orice altă parte, a Conținutului Site-ului sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal și necomercial. Asociația Infoturism își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a Conținutului Site-ului în orice scop, altul decât cel personal, pot fi făcute la adresa: București, Bd. Pierre de Coubertin, nr.3-5, Office Building, camera RA , parter, Sect 2, sau prin e-mail la adresa office@asociatiainfoturism.ro. Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către Site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în nici un mod răspunderea Asociației Infoturism, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Limitarea răspunderii
Asociația Infoturism nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul de pe Site, pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii Site-ului. Asociația Infoturism va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, Asociația Infoturism nu este responsabilă pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de către partenerii comerciali ai Asociației Infoturism și/sau de către Utilizatori precum și pentru corectitudinea și exactitatea acestor informații. În mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere pe Asociația Infoturism pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a Site-ului. Pentru caz de forță majoră, Asociația Infoturism și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Asociației Infoturism, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă etc. Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure pe Asociația Infoturism și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea serviciilor Transilvania-magica.ro sau orice alt aspect relaționat Serviciilor Transilvania-magica.ro.

Modificarea Termenilor și Condițiilor
Asociația Infoturism are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciile Transilvania-magica.ro ori prin accesarea Site-ului, intervenită oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciilor Transilvania-magica.ro.

Legea aplicabilă. Litigii
Drepturile și obligațiile Utilizatorilor Site-ului și ale Asociației Infoturism, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului București.

Newsletter

Loading...Loading...