Despre Proiect

Asociaţia Infoturism anunţă lansarea proiectului „Nordul Magic al Transilvaniei- Promovare online şi offline a obiectivelor naturale şi antropice cu potenţial turistic major, zona Nord-Vest”, derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice, care a avut loc în cadrul conferinţei de presă, din data de 11 martie 2011.

Note: În cadrul evenimentului au fost prezentate: obiectivul proiectului, activităţile care vor fi desfăşurate, valoarea proiectului, contribuţia financiară din partea Uniunii Europene şi Guvernului României şi rezultatele preconizate ale proiectului.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea cu impact naţional a potenţialului turistic al produselor mai puţin cunoscute specifice Regiunii Nord-Vest, creşterea atractivităţii turistice a Regiunii Nord Vest, a ofertei turistice şi a investiţiilor, asigurând baza de informare necesară pentru atragerea şi orientarea turiştilor.

Se vizează promovarea cu impact naţional a resurselor turistice specifice ale Regiunii Nord-Vest, componente ale mediului natural şi antropic, anume obiective turistice de mare potenţial care în acest moment sunt insuficient cunoscute şi promovate.

Scopul proiectului este de a contribui major la dezvoltarea şi consolidarea turismului intern. Prin acest proiect se doreşte creşterea contribuţiei sectorului turistic la economia Regiunii Nord-Vest, prin dezvoltarea şi consolidarea turismului intern către Regiunea Nord-Vest. Produsele turistice specifice alese pentru promovare se regăsesc în lista descrisă la punctul 2.3.

Principalele obiective specifice ale acestui proiect sunt:

Promovarea cu impact naţional a resurselor turistice enumerate mai sus, către:
cel puţin 500 agenţii de turism membre ANAT;
cel puţin 1.000 vizitatori unici zilnic via internet;
Creşterea cu peste 15% a numărului de turişti în zona obiectivelor promovate faţă de anul 2009.
Creşterea notorietăţii obiectivelor turistice cu minim 5% pe o durată de minim 6 luni ( notorietatea se va măsura ca raport între numărul de vizitatori unici pe portalul promovat www.transilvania-magica.ro şi numărul mediu de vizitatori unici (media pe zi şi pe regiune) pe principalele 25 de portaluri înregistrate pe liderul actual în monitorizarea audienţei online din România.
Dezvoltarea şi consolidarea interesului turiştilor interni şi internaţionali faţă de resursele turistice promovate din regiunea Nord-Vest.
Creşterea turismului ca volum, diversitate şi arie, în zona produselor promovate;
Ridicarea nivelului de cunoaştere a resurselor turistice promovate din zona regiunii Nord-Vest;
Creşterea gradului de informare a turiştilor asupra resurselor promovate;

Activităţile ce fac obiectul proiectului au ca scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice de promovare şi ridicarea acestora la standarde europene cu implicaţii pozitive asupra sectorului turistic:
• Realizarea unei baze de date extensive de informaţii text, audio şi video pentru fiecare resursă turistică promovată;
• asigurarea unei surse complete de informaţii turistice („one stop shop”) prin intermediul portalului de informare turistică www.transilvania-magica.ro ;
• distribuirea de cataloage şi CD-uri de prezentare a resurselor turistice promovate către cel puţin 500 agenţii turistice la nivel naţional;
• participare la târguri de turism pentru a promova resursele turistice;
• atragerea unei varietăţi mai mari de segmente de turişti prin intermediul portalului de informare turistică www.transilvania-magica.ro;
• creşterea vizibilităţii resurselor promovate şi implicit ale Regiunii Nord-Vest la nivel naţional prin intermediul portalului de informare turistică; a inserţiilor în reviste de specialitate, promovare în cadrul a două târguri de turism, prin catalog şi CD-uri de prezentare.

Valoarea totală a proiectului este de 930.741,80 lei;
Valoarea totală eligibilă este de 702.617,00 lei;
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 597.224,45 lei;
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 91.340,21 lei;
Co-finanţarea eligibilă a beneficiarului este de 14.052,34 lei.

Newsletter

Loading...Loading...